Informace  z  Doubice

21.07.2018

Dobrý den všem,

přijměte prosím několik informací z naší obce a okolí:

1. koncert Varhana Orchestroviče Bauera

Na konci září v sobotu dne 29.09.2018 od 18:00 hod bude v doubickém kostele Nanebevzetí Panny Marie koncert pana Varhana Orchestroviče Bauera, který bude uspořádán jako poděkování všem dárcům, kteří v rámci veřejné sbírky poskytli dar na opravu varhan. Varhana svým zpěvem doprovodí sopranistka Veronika Vítová. Koncert je povolen farností Doubice i LItoměřickým biskupstvím. Vstup zdarma !!

2. Odečty vodoměrů

V průběhu srpna 2018 bude obec Doubice provádět odečty vodměrů ve všech odběrných místech. Po odečtu stavu vodoměrů bude provedeno vyúčtování.

Děkujeme mnohokrát za pochopení i za Vaši vstřícnost.

3. Poutní mše v kostele Nanebevzetí Panny Marie

Dne 18.08.2018 od 17:00 proběhne v doubickém kostele poutní mše k slavnosti nanebevzetí Panny Marie. Tato mše bude rovněž ve znamení připomínky výročí 30 let od znovuvysvěcení doubického kostela (13.08.1988). Ve vstupních prostorách bude připravena expozice dobových fotografií kostela, jeho opravy a vysvěcení. Na mši budou pozvání i ti co se nejvíce o opravu našeho kostela zasloužili a to pan Marcel Hrubý a otec František Jirásek. Hrát se bude na opravené varhany. 

A nakonec vtip

Vaše nápady, připomínky, požadavky i stížnosti neváhejte posílat na mejl: oudoubice@volny.cz . Jsme tu pro Vás.

Sledujte události v Doubici na webu obce:

http://oudoubice.cz/index.php/events/

Mějte se fajn

Jan Drozd

Ing. Jan Drozd, starosta obce Doubice
Tento mail slouži k informovanosti obyvatel obce Doubice

Nechcete již nadále odebírat tyto e-maily?
To nás mrzí. Odhlásit se můžete zde