Informace  z  Doubice

04.08.2018

Dobrý den všem,

přijměte prosím několik informací z naší obce a okolí:

1.

OBECNÍ ZÁCHYTNÝ KOTEC

Vzhledem ke stále častějšímu zaběhnutí psů v katastru obce Doubice byl k obecnímu úřadu pořízen záchytný kotec. Dosud jsme si nalezené pejsky nechávali doma na dvoře až do okamžiku, kdy se o ně přihlásili majitelé, což nebylo úplně ideální a tak byl tento kotec pořízen. V roce 2018 jsme již majitelům úspěšně vrátili 4 "tuláky".

2.

DOVOLENÁ NA OBECNÍM ÚŘADĚ

V týdnu od 06.08.2018 do 10.08.2018 budou úřední hodiny na OÚ Doubice vzhledem k čerpání řádné dovolené omezeny. Otevřeno bude následovně:

Pondělí 06.08.2018 od 14:00 do 17:00

Středa 08.08.2018 od 14:00 do 17:00 

Mimo to jsme na úřadě dnes v sobotu 04.08.2018 od 09:30 do 12:00 neb je první sobota v měsíci. :-)

V neodkladných případech jsme samozřejmě na telefonu neustále a jsme připraveni Vám vyjít vstříc.

Drozd - 737 276 982

Jemelka - 737 276 980

3.

ODEČTY VODOMĚRŮ - vodovod Doubice

V průběhu měsíce srpna bude prováděn odečet vodoměrů obecního vodovodu a to na všech odběrných místech. Po provedeném odečtu bude všem odběratelům vystaveno vyúčtování. 

Děkujeme za pochopení a Vaši vstřícnost.

4.

KOMPOSTÉRY, ŠTĚPKOVAČ, KONTEJNER NA TEXTIL

Kompostéry (dřevěné a plastové), které obec Doubice pořídila z dotace Operačního programu životní prostředí jsou na základě výpůjčních smluv poskytnuty téměř všem obyvatelům Doubice, kteří si je předběžně zamluvili. V současné době nezbývá ani jeden kompostér navíc.

Tento týden byl na obec dodán očekávaný štěpkovač a kontejner na textil. Co se třídění textilu týče, jednáme s Červeným Křížem o sběru obnošeného šatstva pro další využití, kontejner tedy ještě není v provozu, ale až bude, tak do něj prosím vkládejte šatstvo, které bude moci charita dále použít (vyprané, složené, v plastových pytlích). Charitou nevyužitelné šatstvo (roztrhané a špinavé) je bohužel komunální odpad. 

Štěpkovač bude používán následovně. Štěpkování rostlinných zbytků začneme nabízet až v září 2018, jelikož stroj bude během srpna v záběhu a není možné jej neúměrně zatížit. Zájemci o štěpkování biologického odpadu nechť posléze (tedy od září !!) tento odpad připraví na okraj svého pozemku a nahlásí se na obecní úřad. Štepkování provedou proškolení zaměstnanci obecního úřadu (VPP). Po provedení pozáběhového servisu bude štěpkování rozjeto naplno. 

5. OBRAZ RODNÉHO DOMU HEINRICHA LUMPEHO

A na závěr s Vámi chceme sdílet pohled na obraz rodného domu pana Heinricha Lumpeho v Doubici. Fotografie obrazu byla poskytnuta praneteří pana Lumpeho paní Marií Fotuhi, která má obraz stále doma jako rodinnou pozůstalost.

Vaše nápady, připomínky, požadavky i stížnosti neváhejte posílat na mejl: oudoubice@volny.cz . Jsme tu pro Vás.

Sledujte události v Doubici na webu obce:

http://oudoubice.cz/index.php/events/

Mějte se fajn

Jan Drozd

Ing. Jan Drozd, starosta obce Doubice
Tento mail slouži k informovanosti obyvatel obce Doubice

Nechcete již nadále odebírat tyto e-maily?
To nás mrzí. Odhlásit se můžete zde