Informace  z  Doubice

24.08.2018

Dobrý den všem,

přijměte prosím několik informací z naší obce a okolí:

1.

KRMÍTKO HEINRICHA LUMPEHO V MUZEU

V doubickém muzeu je v pravidelných otevíracích hodinách (po domluvě i mimo ně) k vidění krmítko Heinricha Lumpeho, který byl průkopníkem ochrany volně žijícího ptactva v Evropě. Toto krmítko nechala zhotovit obec Doubice u příležitosti výročí 110 let od založení tzv. Lumpeparku, ze kterého následně vznikla moderní zoologická zahrada v Ústí nad Labem. Krmítko bude v rámci spolupráce obce Doubice (rodištěm H.Lumpeho) a Ústeckou ZOO instalováno v zoologické zahradě na konci září 2018 současně s propagační tabulí obce Doubice. Do konce září je tedy možné obdivovat provedení tohoto krmítka v našem muzeu (řezbářská a kovářská práce).

2.

ŠTĚPKOVAČ

Štěpkování rostlinných zbytků začneme nabízet v září 2018, jelikož stroj bude během srpna v záběhu a není možné jej neúměrně zatížit. Zájemci o štěpkování biologického odpadu nechť posléze (tedy od září !!) tento odpad připraví na okraj svého pozemku a nahlásí se na obecní úřad. Štepkování provedou proškolení zaměstnanci obecního úřadu (VPP). Po provedení pozáběhového servisu bude štěpkování rozjeto naplno. 

3. ODEČTY VODOMĚRŮ a VYÚČTOVÁNÍ

Odečty vodoměrů jsou provedeny. Těm, které jsme opakovaně v chalupě nezastihli, jsme nechali "lístek" s žádostí o zaslání stavu vodoměru e-mailem. Vyučtování průběžně provádí paní účetní a očekávejte jej nejpozději do poloviny září.

4. ZÁKAZ VSTUPU DO LESA

Od 15.08.2018 platí zákaz vstupu do lesa mimo značené turstické stezky. Tento zákaz vyhlásilo Město Rumburk, a to z důvodu vysokého nebezpečí požárů. Zákaz platí do 15.09.2018. Tedy po stezkách se pohybovat lze, avšak vstup mimo cesty je zákázán. (Snad už konečně začne pršet).

5. Veřejná sbírka na opravu historických varhan – vyúčtování

Dle § 24 odst.4) zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách je obec Doubice jakožto pořadatel veřejné sbírky na opravu historických varhan v kostele Nanebevzetí Panny Marie povinna seznámit veřejnost s konečným vyúčtováním sbírky a to způsobem jakým byla sbírka propagována (webové stránky obce).

Doba trvání sbírky: od 27. května 2016 do 30. dubna 2018

Hrubý výtěžek sbírky: 202.866,23 Kč

Náklady na sbírku: 5.925,- Kč (pořádání koncertů, ubytování účinkujících a cestovné, bankovní poplatky)

Čistý výtěžek sbírky: 196.941,23 Kč

Předáno ŘMK církvi farnost Doubice: 196.941,23 Kč (v plné výši použito na úhradu faktur za opravu varhan – doloženo výpisy z účtu)

Kontrola vyúčtování veřejné sbírky a použití finančních prostředků byla Krajským úřadem Ústeckého kraje provedena dne 14.08.2018 (protokol č.j. 1272/SCKZU/2016-21) přičemž kontrolou nebyly shledány žádné závady.

Kompletní dokumentace k veřejné sbírce je k nahlédnutí na obecním úřadě v Doubici.

VARHANY JSOU OPRAVENY a na konci září bude jako poděkování všem dárcům uspořádán koncert Varhana Orchestroviče Bauera (viz "události" na webu obce).

VŠEM  DÁRCŮM  SRDEČNĚ  DĚKUJEME !!!

Vaše nápady, připomínky, požadavky i stížnosti neváhejte posílat na mejl: oudoubice@volny.cz . Jsme tu pro Vás.

Sledujte události v Doubici na webu obce:

http://oudoubice.cz/index.php/events/

Mějte se fajn

Jan Drozd

Ing. Jan Drozd, starosta obce Doubice
Tento mail slouži k informovanosti obyvatel obce Doubice

Nechcete již nadále odebírat tyto e-maily?
To nás mrzí. Odhlásit se můžete zde