Informace  z  Doubice

05.10.2018

Dobrý den všem,

přijměte prosím několik informací z naší obce a okolí:

1.

KONTROLY KOTLŮ 

Dle novely zákona o ochraně ovzduší je prodloužen interval pro povinné provedení kontroly kotlů až na rok 2019 (a dále bude po 3 letech). 

Zde odkaz na stránky MŽP

PODĚKOVÁNÍ !!!

Vážení obyvatelé Doubice, dnes tj. prvním dnem voleb končí současnému zastupitelstvu obce Doubice mandát. Děkujeme Vám všem za podporu, chválu i kritiku. Dělali jsme vše, jak jsme nejlépe uměli a dělali jsme to pro nás všechny, co mají Doubici rádi.

Alena Jašíčková Jetýlková

Andrea Rezková

Břetislav Jemelka

Filip Molčan

Karel Rezek

Miloslav Čapek

Jan Drozd

Vaše nápady, připomínky, požadavky i stížnosti neváhejte posílat na mejl: oudoubice@volny.cz . Jsme tu pro Vás.

Sledujte události v Doubici na webu obce:

http://oudoubice.cz/index.php/events/

Mějte se fajn

Jan Drozd

Ing. Jan Drozd, starosta obce Doubice
Tento mail slouži k informovanosti obyvatel obce Doubice

Nechcete již nadále odebírat tyto e-maily?
To nás mrzí. Odhlásit se můžete zde