Informace  z  Doubice

21.10.2018

Dobrý den všem,

přijměte prosím několik informací z naší obce a okolí:

1.

POZVÁNKA

Vážení doubičtí obyvatelé,

přijměte prosím srdečné pozvání

na

výsadbu Lípy republiky v Doubici

u příležitosti 100 let od vzniku ČSR.

Vysadíme společně strom, který ponese živé poselství naší národní historie.

Výsadba se uskuteční v neděli 28. 10. 2018 od 09:45 hod.

v parčíku před obecním úřadem Doubice

 

Program:

09:45 – příchod a podpisy všech účastníků do podpisové listiny

10:00 – zahájení a zpěv hymny České republiky (p.Klára Brábníková)

10:15 – výsadba Lípy republiky, uložení listin ke kořenům lípy

10:30 – drobné občerstvení (čaj, koláče atp.)

2.

OPRAVA STÁTNÍ SILNICE DOUBICE - KRÁSNÁ LÍPA

Pokud dovolí počasí, tak by ještě letos v listopadu měla proběhnout plánovaná oprava státní silnice z Doubice do Krásné Lípy. Aktuálně je dodavatelskou firmou vyřizováno povolení k provedení uzavírky silnice, která by měla být uzavřena celý listopad a vždy jen v pracovních dnech od 08:00 do 17:00 hod. V obci bude silnice odfrézována a znova vyasfaltována tak, aby se neměnila stávající výška vozovky. Objízdné trasy budou vedeny přes Kyjov a Rybniště.

3.

USTAVUJÍCÍ ZASTUPITELSTVO

Státní volební komise vyhlásila výsledky voleb do zastupitelstev obcí dne 09.10.2018. Odvolací lhůta skončila v pátek 19.10.2018. Proti výsledkům voleb v Doubici se nikdo neodvolal a tak je možné svolat ustavující zastupitelstvo. S největší pravděpodobností bude svoláno na pondělí 29.10.2018 od 15:00 hod a místem konání bude Fabrika (Doubice č.p.174). Ustavující zastupitelstvo je veřejně přístupné všem zájemcům z řad občanů i chalupářů.

A vtip na závěr:

Vaše nápady, připomínky, požadavky i stížnosti neváhejte posílat na mejl: oudoubice@volny.cz . Jsme tu pro Vás.

Sledujte události v Doubici na webu obce:

http://oudoubice.cz/index.php/events/

Mějte se fajn

Jan Drozd

Ing. Jan Drozd, starosta obce Doubice
Tento mail slouži k informovanosti obyvatel obce Doubice

Nechcete již nadále odebírat tyto e-maily?
To nás mrzí. Odhlásit se můžete zde