Informace  z  Doubice

09.11.2018

Dobrý den všem,

přijměte prosím několik informací z naší obce a okolí:

1.

NOVĚ ZASTUPITELSTVO OBCE DOUBICE

Dne 29.10.2018 proběhlo na Fabrice ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce Doubice. Na tomto zasedání byl zvolen starosta, místostarosta, předsedové a členové výborů a to následovně:

paní Jana Fuksová – předsedkyně kontrolního výboru

pan Miloslav Čapek – člen kontrolního výboru

pan Jan Drozd – starosta

pan Břetislav Jemelka – místostarosta

pan Filip Molčan – člen finančního výboru

pan Jaroslav Navara – člen kontrolního výboru

pan Pavel Nečásek – předseda finančního výboru

Podrobnosti o průběhu ustavujícího zasedání, odměnách zastupitelů, zástupci obce v Radě NP České Švýcarsko a dalších záležitostech nalznete v zápise z tohoto zasedání zde:

http://oudoubice.cz/index.php/2018/10/30/zapis-z-ustavujiciho-zasedani-zastupitelstva-obce-doubice-ze-dne-29-10-2018/ 

2. 

OPRAVA STÁTNÍ SILNICE DOUBICE - KRÁSNÁ LÍPA

Plánovaná oprava státní silnice z Doubice do Krásné Lípy aktuálně probíhá. Práce postupují docela rychle a jsem přesvědčen, že oprava bude ukončena dříve než na konci listopadu.

Připomínám, že silnice bude uzavřena po dobu opravy v pracovních dnech od 08:00 do 17:00 hod.

Prosím počítejte s tímto omezením a děkuji za trpělivost. 

 3.

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ V OBCI

Veřejné osvětlení v obci je částečně opraveno, zůstalo nám 7 nefunkčních lamp a to od poloviny jednosměrky směrem nahoru k Soudňáku. Tam došlo ke zkratu na elektrickém vedení k veřejnému osvětlení. Opravu se snažíme vyřešit co nejrychleji, avšak k provedení opravy je třeba na cca 1 hodinu vypnout elektřinu a to nám bohužel musí umožnit společnost ČEZ Distribuce, a.s.. Aktuálně jednáme o vhodném termínu (a vypadá to, že opravu provedeme v pondělí 12.11.2018).

Prosím všechny obyvatele Doubice o trpělivost a pochopení.

4.

WEBKAMERA OBECNÍHO ÚŘADU UŽ ZASE FUNGUJE

Webkamera umístěná na obecním úřadě Doubice už zase funguje. Došlo k poruše, kterou jsme museli v rámci záruky vyřídit s dodavatelem kamery a proto jsme byli více jak měsíc bez obrazu. Za tuto komplikaci se omlouvám.

http://www.webkamery.cz/webkamery/db-ou/webcam.jpg

5.

BRÁNA K ULOŽIŠTI ODPADŮ U OBECNÍHO ÚŘADU

Před obecním úřadem v tuto dobu vyrůstá brána, která oddělí veřejné prostranství od míst na ukládání tříděného odpadu a pohledově tak vylepší vzhled prostoru před úřadem tak, aby uložiště odpadů nebylo vystavováno na odiv všem návštěvníkům obecního úřadu. Brána nebude uzamykatelná a bude mít vstupní branku tak, aby bylo možné se k uložišti dostat v kterukoliv denní (i noční) dobu.

6.

KONTEJNER NA TEXTIL

Kontejner na textil je již v provozu a je do něj možné vkládat šatstvo, které bude moci Charita dále použít (vyprané, složené, v plastových pytlích). Charitou nevyužitelné šatstvo (roztrhané a špinavé) je bohužel komunální odpad. 

a vtip na závěr:

Vaše nápady, připomínky, požadavky i stížnosti neváhejte posílat na mejl: oudoubice@volny.cz . Jsme tu pro Vás.

Sledujte události v Doubici na webu obce:

http://oudoubice.cz/index.php/events/

Mějte se fajn

Jan Drozd

Ing. Jan Drozd, starosta obce Doubice
Tento mail slouži k informovanosti obyvatel obce Doubice

Nechcete již nadále odebírat tyto e-maily?
To nás mrzí. Odhlásit se můžete zde