Informace  z  Doubice

27.11.2018

Dobrý den všem,

přijměte prosím několik informací z naší obce a okolí:

 1.

VODOMĚRY !!!

Prosím všechny odběratele vody z doubického vodovodu, aby na nadcházející zimní období pořádně zabezpečili vodoměrné šachty i vlastní vodoměry před promrznutím. Cena za výměnu prasklého vodoměru za nový začíná na částce 3.500,- Kč a myslím, že se vyplatí investovat trochu času do zateplení, než uvedenou částku do nového vodoměru. Děkuji všem za pochopení. 

2.

OPRAVA STÁTNÍ SILNICE DOUBICE - KRÁSNÁ LÍPA

Plánovaná oprava státní silnice z Doubice do Krásné Lípy je dokončena. Děkuji Vám za trpělivost. 

3.

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ V OBCI

Veřejné osvětlení v obci je kompletně opraveno. Zkrat na elektrickém vedení k veřejnému osvětlení byl odstraněn za použití vysokozdvižné plošiny a nyní svítí celá vesnice.

4.

ČERPADLO VRTU DOUBICKÉHO VODOVODU

Porouchané čerpadlo z vrtu obecního vodovodu bylo dne 21.11.2018 vytaženo a předáno do opravy. Předpokládáme, že opravené čerpadlo bude do vrtu vráceno v úterý 04.12.2018. Do této chvíle musí být celá obec zásobována z vodojemu na Vápence, kde je jímána voda z pramene. V Pleškových domcích voda poteče dokud nedojde zásoba ve vodojemu Spravedlnost a bohužel chalupy č.p. 20, 21, 22, 25 a 26 mohou mít problém s dodávkou vody jelikož jsou stejně vysoko jako horní hladina vody vodojemu Vápenka a v případě vyššího odběru nemusí do těchto chalup pitná voda dotéci. Pro tento případ jsme připraveni zajistit náhradní zásobování, stačí jen zavolat na obec a domluvit se kdy a kolik vody je třeba. Děkujeme za pochopení.

5.

SETKÁNÍ S OBČANY A CHALUPÁŘI

Pravidelné setkání zastupitelů s občany a chalupáři obce Doubice bylo posunuto na jaro roku 2019. Pravidelný "dušičkový" termín podzimního setkání jsme nezvládli uskutečnit hned z několika důvodů. Prvním je, že staronové zastupitelstvo se po komunálních volbách teprve poměrně nedávno "ustavilo" a potřebuje se trochu rozkoukat. Druhým důvodem je poměrně hektický vývoj událostí kolem doubického vodovodu, který vyžaduje poměrně vysoké pracovní nasazení a nějak se nám nedostává časového prostoru. Budeme se snažit Vám vše vynahradit na jaře. Slibujeme !!

6.

HŘIŠTĚ - BASKETBALOVÝ KOŠ

Na hřišti byla dokončena hrací plocha pod basketbalovým košem. Takže v duchu sokolského hesla: "Paže tuž, vlasti služ" lze na obecním hřišti provádět další sportovní aktivitu !! Ná úpravu hřiště dostala obec dar, který byl v plné výši využit. DĚKUJEME !!

7.

PROŘEZ A KÁCENÍ STROMŮ V OBCI

Nastalo období vegetačního klidu a tak je možné upravovat zeleň v intravilánu obce (ořezy, prořezy, kácení nebezpečných, přestárlých či suchých stromů atp.). Pokud se někdo cítí ohrožen stromy v okolí své chalupy, prosím nezapomeňte, že k pokácení stromu, který má ve výšce 1,3 metru nad zemí obvod více jak 80 cm, je třeba povolení obecního úřadu !!! O toto povolení (rozhodnutí) musí vlastník pozemku písemně požádat a pan Břetislav Jemelka provede místní šetření a následně ve správním řízení rozhodne o povolení.

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les je ke stažení na stránkách obecního úřadu:

http://oudoubice.cz/index.php/notices/zadost-o-povoleni-pokaceni-drevin-rostoucich-mimo-les/

a přichází zima, tak jeden zimní vtip na závěr:

Vaše nápady, připomínky, požadavky i stížnosti neváhejte posílat na mejl: oudoubice@volny.cz . Jsme tu pro Vás.

Sledujte události v Doubici na webu obce:

http://oudoubice.cz/index.php/events/

Mějte se fajn

Jan Drozd

Ing. Jan Drozd, starosta obce Doubice
Tento mail slouži k informovanosti obyvatel obce Doubice

Nechcete již nadále odebírat tyto e-maily?
To nás mrzí. Odhlásit se můžete zde