Informace  z  Doubice

11.04.2018

Dobrý den všem,

přijměte prosím několik informací z naší obce a okolí:

1.

Úspěšnost využití tohoto způsobu Vašeho informování prostřednictvím těchto newsletterů je zatím 40%. Možná Vám první newsletter z obce Doubice spadl do spamu, nebo jej máte v hromadné poště a nebo k němu jen nemáte důvěru. Věřte, že  nedokážu tyto informační mejly rozesílat tak, jak jste byli dosud zvyklí a nemohu jinak, než tímto způsobem. Nechcete-li tyto zprávy dostávat, můžete se dole pod tímto sdělením odhlásit, a budete vyřazeni ze seznamu obesílaných.

2.

Zem v Doubici pomalu rozmrzá a teprve nyní začínáme řešit problémy s Doubickým vodovodem (popraskané vodoměry, zamrzlé přípojky atp.). Kdybyste měli jakýkoliv problém s vodou v Doubici obracejte se prosím přímo na nás, tedy buď na mne (Drozd 737 276 982 ) nebo na kolegu místostarostu (Břeťa Jemelka 737 276 980 ). Budeme se snažit Vám pomoci v každém případě, ať už jde o cokoliv. Učíme se vše za běhu a začínáme zcela od píky, a tak prosím buďte shovívaví, kdybychom hned nevěděli co a jak. Umíme vypěstovat les, ulovit jelena, naučili jsme se i trochu úřadovat a teď jsou z nás i vodaři :-)

PS: na SČVaK už kvůli vodě v Doubici nevolejte !!! vše už musí řešit obec sama !!!

3.

Žabky v Doubici se probudily k čilému životu a houfně putují do rybníků a potůčků. Pod obecním úřadem naistalovali mladí Rangeři ze Správy NP České Švýcarsko zábrany, aby žabky nemohly na silnici pod kola vozidel. Děkuji majitelům pozemků, že dali souhlas k této instalaci. Pomohli tím hlavně žabkám, ale také všem řidičům. S tímto souvisí i další zvláštnost, kterou možná v Doubici zahlédnete, totiž pobíhající biology kolem rybníka. Obec v rámci přípravy na žádost o dotaci na opravu Velkého rybníka objednala provedení tzv. "biologického hodnocení" tohoto rybníka a jeho bezprostředního okolí. Toto hodnocení je nutným podkladem pro podání žádosti o dotaci, neboť jak známo celá naše obec leží na území dvou chráněných krajinných oblastí a v rybníku máme krom ryb i zvláště chráněné druhy živočichů. Biologové tedy provedou hodnocení plánované opravy na tyto druhy a případně navrhnou taková opatření, která  umožní provést opravu za současného přežití těchto živočichů. 

4.

V sobotu dne 19.05.2018 proběhne od 16:00 do 16:30 před obecním úřadem v Doubici očkování psů a koček. Očkování provede MVDr. Žáček. 

Poplatek za očkování proti vzteklině = 150 Kč

Poplatek za kombinované očkování = 350 Kč

5.

Dle usnesení zastupitelstva obce bude ke dni 30.04.2018 ukončena veřejná sbírka na opravu historických varhan v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Doubici. Celkem k dněšnímu dni bylo díky Vám všem dárcům nashromážděno 195.041,23 Kč. Sbírkový účet bude zablokován a už na něj nebude možné peníze posílat (respektive, kdo je pošle tomu se vrátí zpět - takto je to zařízeno ve Fio Bance, kde je obecní sbírkový účet veden).

Oprava varhan je objednána, zasmluvněna a proběhne od 15.05.2018 do 30.06.2018 a celkem bude stát 220.000,- Kč. ŘMK církev tedy doplatí cca 25 tis.Kč.

Ještě jednou DÍKY všem dárcům

6.

Dnes 11.04.2018 proběhl na obecním úřadě v Doubici audit hospodaření obce v roce 2017. Audit provedlo oddělení přezkumu hospodaření obcí Krajského úřadu Ústeckého kraje, a výsledek zní: NEBYLY ZJIŠTĚNY CHYBY A NEDOSTATKY. 

UFF :-)

PS: Kompletní zápis z přezkumu hospodaření bude zveřejněn na úředni desce obecního úřadu společně s návrhem na závěrečný účet obce Doubice za rok 2017.  

Vaše nápady, připomínky, požadavky i stížnosti neváhejte posílat na mejl: oudoubice@volny.cz . Jsme tu pro Vás.

Mějte se fajn

Jan Drozd

Ing. Jan Drozd, starosta obce Doubice
Tento mail slouži k informovanosti obyvatel obce Doubice

Nechcete již nadále odebírat tyto e-maily?
To nás mrzí. Odhlásit se můžete zde