Informace  z  Doubice

09.02.2019

Dobrý den všem,

přijměte prosím několik informací z naší obce a okolí:

1.

KLIDOVÁ ÚZEMÍ NP ČESKÉ ŠVÝCARSKO

Správa Národního parku České Švýcarsko připravila návrh tzv. "klidových území" , tedy území, kterými bude dle novely zákona o ochraně přírody a krajiny nahrazena původní I.zóna NP. Zástupci Správy NP chystají uskutečnit několik informačních seminářů a zároveň se chystají přijet představit tento návrh přímo na zasedání zastupitelstva obce Doubice, které bude dne 04.03.2019 (16:00 hod na obecním úřadě). Koho tato problematika zajímá nechť se seznámí s kompletními podklady na stránkách Správy NP:

http://www.npcs.cz/klidova_uzemi

Na zasedání zastupitelstva obce Doubice bude možné se zástupci NP řešit Vaše konkrétní dotazy a připomínky.

Úvodní seznamovací seminář proběhne dne 15.2.2019 od 10:00 hod na Správě NP České Švýcarsko v Krásné Lípě. Na konec března pak připravuje Správa NP dva semináře pro širokou veřejnost, a to konkrétně na čtvrtek 28. března od 17 hodin v Krásné Lípě a na sobotu 30. března od 10 hodin pravděpodobně v Jetřichovicích.

2.

DOVOLENÁ NA OBECNÍM ÚŘADĚ

3.

INFORMACE O LUŽICKÉ NEMOCNICI RUMBURK - Jednání starostů Šluknovska na ministerstvu zdravotnictví

V návaznosti na zapojení starostů Šluknovska do problematiky zachování nemocniční lůžkové péče ve Šluknovském výběžku v posledním roce, dohodl senátor Zbyněk Linhart na úterý 6. 2. 2019 v Praze schůzku zástupců starostů Šluknovska s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem. Jednání se zúčastnili i zástupci měst, kterým patří místní nemocnice – tedy Rumburku a Varnsdorfu. Tématem jednání bylo především zachování akutní lůžkové péče v regionu. Všichni zúčastnění, včetně zástupců zdravotních pojišťoven se shodli na potřebě udržet zdravotní péči v nemocnici v Rumburku, o jejímž případném převzetí jedná Krajská zdravotní, a.s. Stejně tak je shoda na případném rozšíření LDN v Nemocnici Varnsdorf. Zároveň byla otevřena otázka případného využívání lékařské péče i v příhraničních oblastech Saska, především v nemocnici v Sebnitz. Také byla diskutována otázka nedostatku a věkové skladby praktiků a stomatologů a nedostatečná či chybějící nabídka odborných lékařů. V horizontu příštích dvou měsíců proběhnou další dílčí jednání k jednotlivým problémům a následně opět za účasti ministerstva zdravotnictví, na kterém zdravotní pojišťovny připraví odborné podklady pro nastavení ambulantní lůžkové péče na Šluknovsku a domluví další postup.

Nicméně ze strany pojišťoven zaznělo jasně, že preferují řešení zachování nemocnice v Rumburku (stávající lékařské týmy, rozsah péče vč. "malého dětského", dojezdová vzdálenost a dostupnost pro občany regionu...), tedy, že "přesun" zdravotní péče do Varnsdorfu je nevhodné řešení.

Do 3 měsíců bude uskutečněna další schůzka s ministrem zdravotnictví, kde chce slyšet konkrétní postup převzetí Lužické nemocnice s termíny a nové informace k dalším dílčím tématům.

Za starosty Šluknovska byli jednat: Eva Džumanová (Šluknov), Jan Kolář (Krásná Lípa), Robert Holec (Dolní Poustevna) a Pavel Svoboda (Lipová).

A vtip nakonec:

Vaše nápady, připomínky, požadavky i stížnosti neváhejte posílat na mejl: oudoubice@volny.cz . Jsme tu pro Vás.

Sledujte události v Doubici na webu obce:

http://oudoubice.cz/index.php/events/

Mějte se fajn

Jan Drozd

Ing. Jan Drozd, starosta obce Doubice
Tento mail slouži k informovanosti obyvatel obce Doubice

Nechcete již nadále odebírat tyto e-maily?
To nás mrzí. Odhlásit se můžete zde