Informace  z  Doubice

21.03.2019

Dobrý den všem,

přijměte prosím několik informací z naší obce a okolí:

1.

POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ NÁVRHU KLIDOVÝCH ÚZEMÍ NP ČESKÉ ŠVÝCARSKO

Správa Národního parku České Švýcarsko zve širokou veřejnost na veřejné projednávání návrhu klidových území Národního parku České Švýcarsko, která se uskuteční ve čtvrtek 28. března 2019 od 17.00 v Krásné Lípě (Dům Českého Švýcarska) a v sobotu 30. března od 10.00 v Jetřichovicích (Restaurace Praha). Na programu bude představení návrhu, informace o došlých připomínkách a způsobu jejich vypořádání a diskuse k předloženému návrhu.

Klidová území budou nově regulovat pohyb návštěvníků národního parku (stejně jako ve stávající I. zóně zde bude pohyb návštěvníků povolen pouze po značených cestách). Do 22. března je možné k návrhu zasílat připomínky, a to na adresu r.nagel@npcs.cz. Konečná podoba návrhu by měla být dohodnuta s Radou národního parku na zasedání dne 16. dubna t.r.  Veškeré podklady k návrhu, včetně mapových příloh, naleznete na webových stránkách správy NP http://www.npcs.cz/klidova_uzemi.

2.

BRIGÁDA NA HŘBITOVĚ v rámci adopce hrobů

Dne 04.05.2019 od 13:00 hod proběhne na hřbitově u kostela Nanebevzetí Panny Marie v Doubici brigáda všech co si přisvojili hrob po doubických předcích. Kdo má zájem se do akce „adopce hrobů“ zapojit a adoptovat si svůj hrob, který patří k jeho chalupě, nechť se domluví se starostou obce. Zváni jsou jinak všichni zájemci a dobrovolníci. (nářadí s sebou, pitný režim zajištěn obcí).

3.

SETKÁNÍ ZASTUPITELŮ S OBČANY a CHALUPÁŘI

Setkání proběhne dne 20.04.2019 v Baště u Staré Hospody od 16:00 hod. Všichni jste vítáni !!! pozvánky s programem rozešleme cca 14 dní předem.

4.

POŠKOZENÉ LAMPY u STARÉ HOSPODY

Dne 25.02.2019 poškodil projíždějící náklaďák lampy veřejného osvětlení u Staré Hospody. Viníka dopravní nehody jsme dohnali a lampy jsou již opraveny!! Dnes bude obci proplaceno pojistné plnění.

5.

OPLOCENÍ ULOŽIŠTĚ ODPADŮ U OBECNÍHO ÚŘADU

V březnu jsme vybudovali jednoduché plátěné oplocení uložiště odpadů u obecního úřadu tak, aby pohledově nerušilo okolí (od silnice a od chalup ze zadu). 

V této souvislosti Vás chci všechny požádat o dodržování maximálního pořádku v tomto prostoru. Toto místo není klasickým sběrným dvorem a neslouží k tomu, aby se tam nekontrolovaně navážel odpad, který tam pak na hormadách čeká na likvidaci.

Do uložistě lze ukládat:

1) tříděný odpad v pytlích (sklo, papír, plast) a pytle uložit do patřičné kóje přístřešku

2) komunální odpad v bílomodrých pytlích Marius Pedersen

3) jedlý olej - vlévat do připraveného barelu

4) použitelný textil (využitelný charitou) vhazujte do kontejneru před branou. Nepoužitelný textil je komunálním odpadem a dávejte jej do popelnic. 

Velkoobejmový a nebezpečný odpad si nechávejte prosím doma až do okamžiku přistavení příslušného kontejneru před OÚ.

( termíny svozu zde )

Přispějte prosím i Vy k udržení základního pořádku kolem obecního úřadu, opravdu to není skládka !! Nechci se snižovat na tu úroveň, že budu lustrovat kamerový záznam a hledat původce nepořádku ve Vašich řadách. Děkuji mnohokrát za pochopení i spolupráci.

6.

OČKOVÁNÍ PSŮ A KOČEK

A místo vtipu nakonec reportáž z roku 1987 o tom, jak se návštěvníci kulturních zařízení tehdy bavili:

Vaše nápady, připomínky, požadavky i stížnosti neváhejte posílat na mejl: oudoubice@volny.cz . Jsme tu pro Vás.

Sledujte události v Doubici na webu obce:

http://oudoubice.cz/index.php/events/

Mějte se fajn

Jan Drozd

Ing. Jan Drozd, starosta obce Doubice
Tento mail slouži k informovanosti obyvatel obce Doubice

Nechcete již nadále odebírat tyto e-maily?
To nás mrzí. Odhlásit se můžete zde