Informace  z  Doubice

01.05.2019

Dobrý den všem,

přijměte prosím několik informací z naší obce a okolí:

1.

ODSTÁVKA ELEKTŘINY

Dne 16.05.2019 od 07:30 do 14:30 bude v Doubici plánovaná odstávka elektřiny. Více lze zjistit na webu ČEZu: https://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html

2.

DOTAZNÍK ČOV 

Na setkání dne 20.04.2019 v Baště u Staré Hospody jsme informovali o záměru obce získat dotaci na vybudování sdružených čistíren odpadních vod ke skupinám domů (1 ČOV na cca 5 - 10 chalup). Odpadní vody vypouštěné do potoka v loňském suchém létě činily velké problémy v dolní části obce a do budoucna chceme tento problém aktivně řešit. Pro přípravu záměru tohoto plánu potřebujeme znát jakým způsobem každá chalupa v Doubici likviduje své odpadní vody a zda máte zájem o připojení se k tomuto projektu. Připravili jsme jednoduchý dotazník a touto cestou Vás žádám o jeho vyplnění a doručení na OÚ e-mailem: ( oudoubice@volny.cz ) . Současně bych Vás rád požádal o zaslání kopie posledního dokladu o likvidaci odpadních vod (účet od fekálu) tak, abychom věděli kde a jak se odpadní voda likviduje a nebo kopie rozboru odpadních vod pokud máte ČOV. Dotazník je přílohou tohoto mejlu a současně je ke stažení na webu obce. Vámi poskytnuté údaje budou využity výhradně pro vyhotovení plánu vybudování sdružených ČOV. Děkuji předem za spolupráci jelikož jsem přesvědčen, že Vám tato záležitost není lhostejná. 

Příklad vyplněného dotazníku:

3.

BEZKEMPU.CZ

Velikonoce byly v Doubici značně náročné na počet návštěvníků a mimo jiné problémy nám bylo na obci souzeno řešit i "kemp autokaravanů" v Pětidomí. Bohužel ani jedna z připomínek, stížností či narážek obyvatel Doubice nebyla pozitivní. Osobně bych byl velmi nerad, kdyby celá tato záležitost přerostla ve vyhrocené sousedské konflikty, do kterého budou porůznu zatahovány úřady a státní instituce, které nám všem budou znepříjemňovat život.

Proto si dovolím Vás všechny slušně požádat o to, abyste se vzdali jakýchkoliv záměrů na provozování ubytování tohoto charakteru na Vašem pozemku v Doubici. Jsem přesvědčen, že všichni chceme v Doubici žít klidný a spokojený život, mít dobré sousedské vztahy, nebýt izolováni a v konfliktu s ostatními.

Tento typ ubytování svým vzhledem ruší malebnost obce, ruší krajinný ráz v CHKO a dle dosavadních zkušeností velmi výrazně obtěžuje sousedy a narušuje tak dobré mezilidské vztahy. Kemp karavanů či stanů v naší obci prostě není žádaná ani podporovaná aktivita. Děkuji Vám mnohokrát za pochopení.

4.

NOVÁ TABULE U KOSTELA

U kostela Nanebevzetí Panny Marie byla koncem dubna instalována slibovaná informační tabule o opravě a znovuvysvěcení našeho kostela:

5.

VÍTÁNÍ PTAČÍHO ZPĚVU

A vtip nakonec:

Vaše nápady, připomínky, požadavky i stížnosti neváhejte posílat na mejl: oudoubice@volny.cz . Jsme tu pro Vás.

Sledujte události v Doubici na webu obce:

http://oudoubice.cz/index.php/events/

Mějte se fajn

Jan Drozd

Ing. Jan Drozd, starosta obce Doubice
Tento mail slouži k informovanosti obyvatel obce Doubice

Nechcete již nadále odebírat tyto e-maily?
To nás mrzí. Odhlásit se můžete zde