Informace  z  Doubice

24.05.2019

Dobrý den všem,

přijměte prosím několik informací z naší obce a okolí:

1.

TOUR DE FEMININ 2019

V letošním roce proběhne již 32. ročník cyklistického závodu žen Tour de Feminin. Závod bude probíhat od 11.7. do 14.07.2019 a závodnice budou opět projíždět Doubicí:

čtvrtek 11.07.2019 od 16:00 do 17:00 bude zcela uzavřen úsek státní silnice Kyjov - Doubice - Rybniště (v obou směrech)

pátek 12.07.2019 od 11:00 do 12:00 bude zcela uzavřen úsek státní silnice Rybniště - Doubice - Krásná Lípa (v obou směrech)

neděle 14.07.2019 od 11:00 do 14:00 bude zcela uzavřen úsek státní silnice Rybniště - Doubice - Krásná Lípa (v obou směrech)

Informace o uzavírkách v rámci celého závodu (nejen v Doubici) najdete včas na webu obce Doubice.

2.

DOČASNÁ ZMĚNA autobusové linky 405

Oddělení dopravní obslužnosti Ústeckého kraje informuje o chystané uzavírce železničního přejezdu v Zahradách, která se dotkne obsluhy obce Doubice prostřednictvím linky 405. Uzavírka je plánovaná na termín 10. června od 7:00 – 12. června 2019 do 19:00 s tím, že prvního dne ráno bude ještě umožněn průjezd spoje 106 z Doubice do Rumburku. Od tohoto spoje bude na lince 405 platit výlukový jízdní řád (viz níže). Linka pojede po objízdné trase ze Zahrad do Brtníků, přes Panský do Starých Křečan. Během výluky bude dočasně přemístěná zastávka Staré Křečany,Elite do prostoru křižovatky se silnicí od Brtníků, zastávka Krásná Lípa, Zahrady,SOU bude nahrazena zastávkou Krásná Lípa,Zahrady,rozc. (přes přejezd bude zřízena bezpečná lávka pro přechod cestujících) a zastávka Staré Křečany,jednota nebude po dobu uzavírky moci být obsluhována. Vzhledem k délce objízdné trasy dochází na spojích k časovým posunům.

3.

Skleněná popelnice 2018

Obec Doubice se v soutěži „Skleněná popelnice 2018“ umístila na druhém místě v kategorii obcí do 500 obyvatel. Současně dostala obec odměnu v podobě šeku na 25.000,- Kč. Ocenění za naši obec přebírali pánové Břetislav Jemelka a Jaroslav Navara dne 23.05.2019 v Děčíně

A vtip nakonec:

Vaše nápady, připomínky, požadavky i stížnosti neváhejte posílat na mejl: oudoubice@volny.cz . Jsme tu pro Vás.

Sledujte události v Doubici na webu obce:

http://oudoubice.cz/index.php/events/

Mějte se fajn

Jan Drozd

Ing. Jan Drozd, starosta obce Doubice
Tento mail slouži k informovanosti obyvatel obce Doubice

Nechcete již nadále odebírat tyto e-maily?
To nás mrzí. Odhlásit se můžete zde