Informace  z  Doubice

20.06.2019

Dobrý den všem,

přijměte prosím několik informací z naší obce a okolí:

1.

SDRUŽENÉ ČOV - dotazník

Ve věci projektové přípravy na vybudování čistíren odpadních vod si dovoluji připomenout, aby se všichni zájemci přihlásili na obecní úřad nejpozději do 31.07.2019, a to prostřednictvím vyplněného dotazníku, který je i se zákaldní informací zveřejněn na webu obce Doubice zde. Velmi by nám pomohla i Vaše informace kolik průměrně obývá Váš objekt obyvatel, a to kvůli správnému stanovení kapacity ČOVky. (Ty co se již přihlásili budeme obvolávat

Po uvedeném termínu již bude obec velmi intezivně pracovat s projektantem na vyhotovení studie umístění včetně spádových poměrů a konkrétních návrzích pro jednotlivé domy či jejich skupiny. Prosím neváhejte! 

2.

MOSTEK V CHATIČKÁCH OPRAVEN

V chatičkách byl obcí opraven oblíbený mostek přes potok do obecního lesa. Nyní už tedy lze bez problému a obavy z úrazu mostek používat.

Opravili jsme i veřejné osvětlení, které bylo po bouřkách trochu potrháno a museli jsme počkat na příjezd techniky, neboť ze žebříku jsme opravu nezvládali.

3.

DOUBICKÉ MUZEUM na sezonu opět otevřeno !!

Spolek přátel Doubice oznamuje, že Doubické muzeum, jehož exponáty se za poslední rok opět rozrostly, bude na letní sezonu opět otevřeno. Jestli jste tam ještě nebyli tak neváhejte! Zde podrobnosti k otevírací době a provozu.

4.

PELMEL informací ve zkratce

  • Setkání zastupitelů s občany a chalupáři uspořádáme na podzim 2019 termín bude upřesněn
  • Další přednášku pro důchodce (a nejen pro ně, nýbrž pro všechny co se chtějí něco dozvědět) plánujeme na konec října 2019 - těšte se na téma "Včelařův rok" v podání profesionála :-)
  • v říjnu 2019 obec uspořádá zájezd na Grabštejn a do Liberce (podle zájmu malý nebo velký autobus)
  • obec chystá vydání nových pohlednic a také nové informační brožury, až bude hotovo vše dáme vědět.
  • opravili jsme poruchu vodovodu ve státní silnici v dolní části obce, zbýva dodělat asfaltový povrch (spodním doubičákům díky za trpělivost)
  • koncem léta by měla být v dolní Doubici rovněž dokončena oprava koryta potoka, kterou provádí Les České republiky s.p.
  • Odečty vodoměrů plánujeme na srpen 2019 - přesné info pošleme včas.
  • přes léto bude i kultura sledujte události na webu obce nebo FB

A vtip nakonec:

Vaše nápady, připomínky, požadavky i stížnosti neváhejte posílat na mejl: oudoubice@volny.cz . Jsme tu pro Vás.

Sledujte události v Doubici na webu obce:

http://oudoubice.cz/index.php/events/

Mějte se fajn

Jan Drozd

Ing. Jan Drozd, starosta obce Doubice
Tento mail slouži k informovanosti obyvatel obce Doubice

Nechcete již nadále odebírat tyto e-maily?
To nás mrzí. Odhlásit se můžete zde