Informace  z  Doubice

29.04.2018

Dobrý den všem,

přijměte prosím několik informací z naší obce a okolí:

1.

Lesy České republiky zahájily opravu koryta Doubického potoka. S opravou začaly na konci obce (směr Chřibská) a budou pokračovat proti proudu až po křižovatku u Staré Hospody. Dno potoka bude zpevněno příčnými prahy, břehy kamennou rovnaninou či kamennými zdmi. Po opravě by pak měl být potok stabilnější a při vyšších průtocích by neměl rozebírat pozemky na březích.

2.

Od května bude v Doubici probíhat oprava distribuční soustavy ČEZ. Poškozené dřevěné a betonové sloupy budou vyměněny a ty železné opatřeny nátěrem. Informace o případných odstávkách elektřiny v souvislosti s touto opravou bude ze strany ČEZu včas oznámena. Informace o plánovaných odstávkách elektřiny lze prakticky okamžitě zjistit i na jejich webu:

http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html

3.

Informace o plánovaných událostech v Doubici ( kulturní či společenské akce, sportovní klání atp.) naleznete na webových stránkách obce: http://oudoubice.cz/index.php/events/  

Vaše nápady, připomínky, požadavky i stížnosti neváhejte posílat na mejl: oudoubice@volny.cz . Jsme tu pro Vás.

Mějte se fajn

Jan Drozd

Ing. Jan Drozd, starosta obce Doubice
Tento mail slouži k informovanosti obyvatel obce Doubice

Nechcete již nadále odebírat tyto e-maily?
To nás mrzí. Odhlásit se můžete zde