Informace  z  Doubice

04.05.2018

Dobrý den všem,

přijměte prosím několik informací z naší obce a okolí:

1.

ČEZ minimanuál

ČEZ Distribuce, a.s. zveřejnila "minimanuál" pro veřejnost tak, aby byly všeobecně známé informace o tom, jak postupovat v případě výpadku elektřiny. Tento manuál je dostupný na webových stránkách obce Doubice - viz odkaz:  http://oudoubice.cz/index.php/notices/reseni-mimoradnych-situaci-v-distribucni-soustave/ 

Obecní úřad Doubice má s ČEZem domluvenou přednostní krizovou linku a tak pokud se při mimořádných situacích nebudete moci na standadní poruchovou linku dovolat, volejte na obec, pokusíme se Vám pomoci přednostně.

2.

Kompostéry

Dne 02.05.2018 jsme v rámci vyhlášeného výběrového řízení vybrali dodavatele kompostérů, štěpkovače a kontejneru na textil. S vybranými dodavateli bude v následujících dnech podepsána kupní smlouva a až budeme mít kompostéry k dispozici (na skladě) bude možné je všem přihlášeným zájemcům z řad obyvatel Doubice dodat. Kompostery budou v následujících 5 letech majetkem obce Doubice (podmínka dotace ze SFŽP) s tím, že s Vámi bude sepsána smlouva o bezplatném užívání a po 5 letech se stanou Vaším majetkem. 

Veřejná zakázka na pořízení kompostérů, drtiče a kontejneru na textil je spolufinancována z fondů Evropské unie (z Evropského fondu pro regionální rozvoj) v rámci Operačního programu Životní prostředí.

3.

Vodovod Doubice - stručný report

  • vyměnili jsme již 9 prasklých vodoměrů, a to včetně souvisejících ventilů, zpětných klapek atp. Jubilejní "desátý" vodoměr vyměníme zítra.
  • opravili jsme dvě poruchy vedení vodovodu menšího rozsahu (chatičky, Chřástalka)
  • čeká nás oprava poruchy pod Stavomontem (přípojka od Pětidomí) - začneme v pondělí 7.5.2018
  • do vrtu bylo instalováno automatické dávkovací zařízení na chlor. Podle toho jaký je odběr vody, podle našich měření a Vašich poznatků o množství chloru v pitné vodě ladíme a hledáme optimální úroveň tak, aby pitná voda odpovídala závazným normám a současně Vás neobtěžoval zbytečný chlorový zápach. Obsah volného chloru v pitné vodě umíme změřit, a tak pokud budete mít pocit, že něco není v pořádku zavolejte, dojdeme to změřit přímo k Vám do chalupy. Důležité je, že dle provedených měření obce (ale i laboratoří SČVAKu, které nám dělají oficiální rozbory na objednávku) nebyla voda v Doubici nikdy nachlorovaná více, než povolují normy na pitnou vodu.

4.

Oprava distribuční soustavy ČEZ

Dle aktuálních informací proběhne plánovaná výměna sloupů v druhé polovině června a v červenci 2018. Odstávky elektřiny budou zveřejněny v dostatečném předstihu a termíny budou vylepeny i na sloupech.

5.

Nedostaly se k Vám informace z předchozích newsletterů?

Všechny dosud vydané newslettery jsou zde:

07.04.2018

11.04.2018

20.04.2018

29.04.2018

Vaše nápady, připomínky, požadavky i stížnosti neváhejte posílat na mejl: oudoubice@volny.cz . Jsme tu pro Vás.

Mějte se fajn

Jan Drozd

Ing. Jan Drozd, starosta obce Doubice
Tento mail slouži k informovanosti obyvatel obce Doubice

Nechcete již nadále odebírat tyto e-maily?
To nás mrzí. Odhlásit se můžete zde