Informace  z  Doubice

11.05.2018

Dobrý den všem,

přijměte prosím několik informací z naší obce a okolí:

1.

ČEZ Distribuce - odečty elektroměrů

ČEZ Distribuce, a.s. bude v červnu  v Doubici provádět pravidelný odečet elektroměrů  - viz oznámení:

2.

Oprava státní silnice Doubice - Krásná Lípa

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje plánuje provedení opravy státní silnice z Doubice do Krásné Lípy (od Doubické hospody až na náměstí v Krásné Lípě). Silnice bude opatřena novým asfaltovým povrchem. V obci bude nejprve odfrézován starý povrch tak, aby se těleso silnice po pokládce nového povrchu nezvyšovalo. Nájezdy k jednotlivým chalupám a na křižovatkách budou samozřejmě rovněž provedeny nově tak, aby nevznikaly schody a nerovnosti. Termín opravy je stanoven od září do listopadu 2018. Dopravní obslužnost dotčených chalup a vodovodu Doubice bude zajištěna (bude to stanoveno v podmínkách vydaných silničním správním úřadem na základě požadavku obce Doubice). Po dobu opravy bude vyznačena objízdná trasa přes Rybniště, avšak přes Kyjov se bude dát také jezdit. Více podrobností zatím nevíme, budeme Vás průběžně informovat. 

3.

TŘÍDĚNÝ ODPAD

Obec Doubice patří ve třídění odpadu k nejlepším obcím v Ústeckém kraji, avšak ani nám se nedaří vše tak, jak by mělo. Velmi často se napřídklad stává (10% všech případů), že do pytle s vytříděným plastem je vhozena jedna plechovka nebo skleněná láhev či snad komunální odpad. Tyto pytle pak svozová společnost bohužel neodveze a my jsme nuceni na úřadě tento odpad přebírat, dotřiďovat a leckdy i pro velké zněčištění vhodit do popelnice na komunální odpad. Je to z mého pohledu zbytečná práce, a to jak pro zaměstnance obce, ale v podstatě i pro Vás. Je zbytečné věnovat čas a energii k vytřídění pytle plastů či papíru a následně pak celou práci zmařit vhozením jiné komodity nebo odpadu komunálního. A proto jsem chtěl touto cestou požádat, abychom všichni byli při třídění odpadu více důslední. DÍKY MOC !!! 

Vaše nápady, připomínky, požadavky i stížnosti neváhejte posílat na mejl: oudoubice@volny.cz . Jsme tu pro Vás.

Mějte se fajn

Jan Drozd

Ing. Jan Drozd, starosta obce Doubice
Tento mail slouži k informovanosti obyvatel obce Doubice

Nechcete již nadále odebírat tyto e-maily?
To nás mrzí. Odhlásit se můžete zde