Informace  z  Doubice

24.05.2018

Dobrý den všem,

přijměte prosím několik informací z naší obce a okolí:

1.

SKLENĚNÁ POPELNICE

Obec Doubice obhájila 1. místo v soutěži „Skleněná popelnice“ za rok 2017, v kategorii obce do 500 obyvatel. Současně obec dostala šek na 30.000,- Kč.

DĚKUJEME VŠEM, ŽE TŘÍDÍTE!!!

2.

VODOVOD DOUBICE

Obec Doubice do dnešního dne opravila tři poruchy na vodovodním řadu a vyměnila 10 ks prasklých vodoměrů ( jedenáctý nás čeká ). Na 33. zasedání ZO Doubice byly tyto opravy vodoměrů hodně diskutovány a následně bylo přijato níže uvedené usnesení. Za výměnu vodoměrů bude obec Doubice účtovat paušální částky, které jak věříme budou mít i výchovný charakter a budou nutit odběratele vody k lepšímu zabezpečení vodoměrů ve svých chalupách před mrazem a poškozením. Tyto paušální částky jsou nižší než fakturuje například SČVaK nebo provozovatelé vodovodů v okolních obcích, avšak zajistí pokrytí nákladů na nový vodoměr, použitý materiál a dopravu. Opravy provádíme v co nejkratší možné době tak, abychom zajistili dostupnost pitné vody co nejrychleji a zamezili dalším škodám na majetku.

Usnesení ZO Doubice č. 33 / 13 / 2018:

Zastupitelstvo obce Doubice bere na vědomí informace o provozu vodovodu a schvaluje paušální částku za výměnu poškozených vodoměrů jak mrazem, tak neodborným zacházením takto:

  • vodoměr o průtoku Qn 1,5“ bude fakturován paušální částkou 3500,- Kč

  • vodoměr o průtoku nad Qn 1,5“ bude fakturován paušální částkou 4500,- Kč

3.

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ

Na dětském hřišti pod bývalou poštou byl vyměněn jeden herní prvek za nový (věž, lezecká stěna, skluzavka, houpačky), jelikož ten starý již dosloužil. Dále byly k fotbalovému hřišti instalovány 4 ks laviček a v rámci této akce postavíme vedle hřiště ještě basketbalový koš a vybetonujeme k němu hrací plochu. Hřiště tak bude plnit více funkcí a bude pro děcka i další uživatele bezpečné.

4.

TRIČKA DOUBICE

Obec Doubice objednala výrobu triček se znakem obce Doubice. K dostání budou v létě 2018 za cenu 260,- Kč / ks. (různé velikosti a barvy, dámský a pánský střih)

5.

KOMPOSTÉRY

Obec Doubice aktuálně podepsala kupní smlouvy na dodávku kompostérů, drtiče zahradního odpadu a kontejneru na textil. Dle informací dodavatelů (vítězů veřejné zakázky) by mělo k dodání dojít na přelomu června a července. Následně pak budeme kompostéry distribuovat mezi Vás obyvatele Doubice.

6.

TOUR DE FEMININ

Ve dnech 05.07. až 08.07.2018 se koná již tradiční cyklistický závod žen. Projede i obcí Doubice a to v následujících termínech:

05.07.2018 - 16:00 až 17:00 - po silnici Kyjov - Doubice - Rybniště

06.07.2018 - 11:00 až 12:00 - po silnici Rybniště - Doubice - Krásná Lípa

08.07.2018 - 11:00 až 14:00 - po silnici Rybniště - Doubice - Krásná Lípa 

Všechny uzavírky silnic v celém Šluknovském výběžku pak najdete na webových stránkách obce Doubice pod tímto odkazem:

http://oudoubice.cz/wp-content/uploads/2018/05/tour-de-feminin-2018-uzavírky.pdf

7.

VEŘEJNÉ SETKÁNÍ ZASTUPITELŮ S OBČANY A CHALUPÁŘI

V sobotu dne 07.07.2018 proběhne v Baště u Staré Hospody od 15:30 již tradiční veřejné setkání zastupitelů obce Doubice s občany a chalupáři. Kulturní vložkou tentokrát bude přednáška o slavném doubickém rodákovi, zakladateli Ústecké ZOO, kterým je pan Heinrich Lumpe. Další program setkání bude včas zveřejněn na pozvánce.

Vaše nápady, připomínky, požadavky i stížnosti neváhejte posílat na mejl: oudoubice@volny.cz . Jsme tu pro Vás.

Sledujte události v Doubici na webu obce:

http://oudoubice.cz/index.php/events/

Mějte se fajn

Jan Drozd

Ing. Jan Drozd, starosta obce Doubice
Tento mail slouži k informovanosti obyvatel obce Doubice

Nechcete již nadále odebírat tyto e-maily?
To nás mrzí. Odhlásit se můžete zde