Informace  z  Doubice

07.06.2018

Dobrý den všem,

přijměte prosím několik informací z naší obce a okolí:

1.

OPRAVA VARHAN

Varhany v doubickém kostele Nanebevzetí Panny Marie jsou opraveny!!! V příštím týdnu dojde k záverečnému převzetí prací ze strany ŘMK církve a za přítomnosti zástupce obce Doubice. Veřejná sbírka na opravu varhan je ukončena a uzavřena. Celkem se na sbírkovém účtu nahromadilo 197.041,23 Kč což je úctyhodný výsledek. Oprava varhan dle smlouvy o dílo bude stát 220.000,- Kč a tedy Vám všem dárcům se společnými silami podařilo nasbírat téměř celou tuto částku a zachránit tak historické varhany. DĚKUJI MNOHOKRÁT VÁM VŠEM !!!

2.

ADOPCE HROBŮ

U doubického kostela se podařila ještě jedna velká věc. Mnozí z Vás se přihlásili jako adoptivní správci hrobů našich doubických předchůdců v rámci loni v létě zveřejněné výzvy "každý toho svého". V roce 2017 i letos se podařilo za hojné účasti doubických obyvatel v rámci brigády opravit a zušlechtit téměř všechna hrobová místa a hřbitov kolem kostela nabyl vzhledu, který si již dávno zasluhoval. Péče o hroby k mému úžasu nekončí jen brigádami, nýbrž je adoptivními správci starostlivě věnována i v průběhu roku. Je to moc fajn. Díky Vašemu přístupu se daří naplnit nosnou myšlenku výzvy: "příležitost jak nezapomenout a nenechat si vzít historii naší obce. Udělat velký krok vstříc smíření."

PS: kolemjdoucí cizinci stáli při brigádě v němém úžasu hledíc na pracovní hemžení, opakovaně se ptali "Kdo to platí?" :-)

3.

POZOR !!! ZMĚNY VE VYDÁVÁNÍ PASŮ A OBČANEK

Městský úřad Rumburk informuje o změnách ve vydávání cestovních pasů a občanských průkazů od 01. července 2018:

Zde odkaz na web Doubice s přesnými informacemi: 

http://oudoubice.cz/index.php/2018/06/06/pozor-zmeny-ve-vydavani-pasu-a-obcanskych-prukazu-od-01-07-2018/

4.

VEŘEJNÉ SETKÁNÍ ZASTUPITELŮ S OBČANY A CHALUPÁŘI

V sobotu dne 07.07.2018 proběhne v Baště u Staré Hospody od 15:30 již tradiční veřejné setkání zastupitelů obce Doubice s občany a chalupáři. Kulturní vložkou tentokrát bude přednáška o slavném doubickém rodákovi, zakladateli Ústecké ZOO, kterým je pan Heinrich Lumpe. Další program setkání je na pozvánce.

http://oudoubice.cz/index.php/2018/06/05/verejne-setkani-zastupitelu-s-obcany-a-chalupari-07-07-2018/

Vaše nápady, připomínky, požadavky i stížnosti neváhejte posílat na mejl: oudoubice@volny.cz . Jsme tu pro Vás.

Sledujte události v Doubici na webu obce:

http://oudoubice.cz/index.php/events/

Mějte se fajn

Jan Drozd

Ing. Jan Drozd, starosta obce Doubice
Tento mail slouži k informovanosti obyvatel obce Doubice

Nechcete již nadále odebírat tyto e-maily?
To nás mrzí. Odhlásit se můžete zde